Sundhed og sygdom

Homøostasen.

I den menneskelige organisme foregår uophørligt tusinder af biokemiske processer på én gang, vi almindeligvis opfatter som Sundhed og sygdom. Disse processer reguleres og integreres som koordineret helhed af nervesystemet, det hormonelle system og immunsystemet. Skete dette ikke, ville resultatet hurtigt være fuldkommen kaotisk og medføre organismens død. Eksempelvis kan nævnes saltkoncentration, temperaturregulering, enzymregulering, væskebalance, ilt- og kultveiltekoncentration samt koncentration af nærings- og affaldsstoffer. Alt reguleres konstant og holdes inden for ret snævre grænser. Dette for at opretholde et stabilt indre miljø på trods af ydre påvirkninger.

Vi kalder denne regulering til bestandig ligevægt for homøostase.

Denne tilstand af ligevægt/homøostase er aldrig statisk men derimod dynamisk. Dvs. når vi udsættes for belastende faktorer, sættes kroppens regulerende faktorer ind for at genoprette homøostasen.

Det er således forholdet mellem belastende faktorer (antihomøostatiske faktorer) og evnen til at regulere (regulationskapasitet), der bestemmer vores sundhedstilstand.
Sundhed forudsætter, at kroppen ikke belastes ud over sin evne til at regulere forstyrrelser.

Med andre ord: sygdom opstår når kroppen belastes udover sin regulationskapasitet.
Formålet med den biologiske terapi er dels at reducere de aktuelle antihomøostatiske faktorer og samtidig øge reguleringskapasiteten.

Antihomøostatiske faktorer:

Mikrobiologiske faktorer:
Virus
Bakterier
Svampe
Symbiosen / dysbiosen (samlivet ml. mikrofloraen; slimhinder, hud, tarmflora)

Kemiske faktorer:
Vitamin-/mineralmangel
Fedtsyremangel
Proteinmangel
Enzymmangel
Forgiftninger – miljø, medicin, stimulanser m.m.

Konstitutionelle (medfødte) faktorer:
Medfødt genetisk arv
TBuv
Syfilis
Malaria

Mentale faktorer:
Traumer
Stress
Konflikter
Ubalancer i det autonome nervesystem

Fysiske faktorer:
Fysiske skader
Mangel på motion
Mangel på frisk luft
Manglende søvn
Kviksølvbelastninger
homøostasen

Spirituelle faktorer:
Religiøse og livsfilosofiske spørgsmål.

De antihomøostatiske faktorer evner at forstyrre homøostasen (kroppens ligevægt), og når dette sker forsøger kroppen straks at genoprette balancen – regulere sig til ligevægt igen.
Belastes kroppen imidlertid udover regulationsevnen, lider organismen overlast, og sygdom kan opstå. Formålet med den biologiske terapi er dels at reducere de relevante antihomøostatiske faktorer og samtidig øge reguleringskapasiteten.

Dette indebærer en kombination af terapiformerne nævnt under Biopati