Konsultationen

Rygestop
Kostvaner
Rygestop nu

Konsultation tager 2 timer

  Samtale

 • Efter aftale af konsultation fremsendes via mail en journalformular, som klienten besvaret og via mail returnerer senest et døgn inden fremmøde. Heri klarlægges den enkeltes anamnese – dvs. patientens sygdomshistorie. Derudover beskrives de aktuelle gener, symptomer samt eventuelle diagnoser. Ligeledes beskrives kostvaner, tarmfunktion og en del andet relevant for at skabe et helhedsindtryk af den enkelte.
 • Ved fremmøde gemmengåes journalformularen og der knyttes relevante kommentarer til diverse oplysninger.

  Funktionsanalyse og test

 • Dernæst følger selve den bioelektroniske funktionsanalyse. Elektriske impulser fra organer og organsystemer måles ved hjælp af en biotron (ohmmeter).
 • Ligeledes testes på biotronen en mængde forskellige præparater. Det drejer sig om vitaminer, mineraler, fedtsyrer, medicinske urter, homøopatiske præparater oa. Disse indsættes enkeltvis i et elektrisk kredsløb med klienten, således at personens individuelle behov og præparaternes optimale kombination klarlægges.
 • Efter disse tests kan andre analysemetoder anvendes, hvis behov herfor. Det kan dreje sig om irisanalyse, hvor et lup med lys tydeliggør aftegninger i iris. Iris er et ”printblad” af nervesystemet, hvori fx aftegninger af div. belastninger er aftegnet.

  Behandling

 • Mørkefeltsmikroskopi er en anden analysemetode, der kan anvendes i tilfælde, hvor yderligere information er nødvendig. Via en dråbe blod i mikroskopet kan relevante problemstillinger afdækkes – eksempelvis skjulte forgiftninger eller infektioner – og dermed kan en specifik behandling indsættes. Det kan dreje sig om immunforsvarets aktivitet, sammenklistrede blodlegemer eller en specifik bakterie, der gennem blodbilledet klarlægges og dermed kan behandles mod.
 • Efter aftale kan behandlingen suppleres med øreakupunktur, hvilket fx kan være aktuelt for hurtigt at igangsætte et ikke-optimalt fungerende organ. En slags ”kickstart” på behandlingen.
 • Årsager til den nuværende tilstand forsøges klarlagt og disses eventuelle involverede organer eller organsystemer stimuleret. Det kan i denne forbindelse også dreje sig om udrensning af ophobede affaldsstoffer/toxiner.

  Behandlingsprogram

 • Konsultationen afsluttes med at Biopaten fremlægger et program, som sammensættes udfra anamnesen (sygdomshistorien), aktuelle gener, analyseresultaterne samt biomedicinsk teoretisk viden. Programmet, som udleveres, vil indeholde en anvisning på relevante vitaminer, mineraler, fedtsyrer, medicinske urter, homøopatiske præparater samt – hvis relevant – kostvejledning.
  Alt tilpasset den enkeltes tilstand og testresultat. Desuden vil altid indgå en organspecifik behandling, hvis dette indikeres.

  Dette program følges i 3-6 måneder før alle stofferne cellulært er implementeret, og den optimale effekt opnås. Aktualiteten af en evt. re-test med henblik på at justere eller udfase præparater aftales typisk i afslutningen af denne periode. Ofte kan udfasning af behandlingsprogrammet inkluderes i første program, hvilket betyder, at re-test først anbefales efter 1-2 år.

Biomedicinsk Klinik anbefaler i behandlingsplanen præparater fra et bredt udvalg af producenter og importører, som nøje udvælges udfra de højeste kvalitetskrav ift. dokumenteret effekt, renhed og dosis.