Biopati

Biopati er en biologisk analyse- og helhedsterapiform. Det er en kombination af amerikansk biologisk medicin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedicin.

Biopaten kan bl.a. ved hjælp af et måleapparat (bioelektronisk funktionsanalyse) nøje klarlægge den enkeltes øjeblikkelige behov for de enkelte præparater.

Biopaten danner sig et helhedsbillede af den enkelte person, og i den biopatiske behandling indgår flere terapiformer:

Laserbehandling Rygestop
fedt syre terapi
immunterapi

Vitamin- mineral – og fedtsyreterapi:

Kroppens vitamin – mineral – og fedtsyrebalance testes via en biotron * (ohmmeter). Også kaldet en bioelektronisk funktionsanalyse. Ved sygdom og andre belastninger af organismen stiger kroppens behov for vitaminer, mineraler og sporstoffer, som i den rette dosis og sammensætning har en terapeutisk værdi.

Vitaminer er livsnødvendige næringsstoffer, som kroppen med få undtagelser ikke er i stand til at danne selv og derfor må have tilført dagligt. Vitaminer indgår ikke direkte som byggemateriale i cellen, men spiller en stor rolle i næsten alle af cellens funktioner.
Mineraler indgår derimod som byggemateriale i cellerne og i de enzymer, som regulerer kemiske processer, stofskifte, fordøjelsen, åndedræt, hormoner m.m.

Vitaminer og mineraler arbejder sammen og er nødvendige for hinandens optagelse. Dvs. hver enkelt vitamin eller mineralstof er afhængig af tilstedeværelsen af helt bestemte andre sporstoffer for at have den ønskede effekt for cellen.

Symbiose- og immunterapi:

Her anvendes bl.a. homøopatiske præparater for at øge immunkapasiteten, så kroppen selv kan bekæmpe infektioner, betændelser og forgiftninger. Symbioseterapi – herunder bl.a. mælkesyrepræparater – genopbygger den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Hud og slimhinder beboes af et stort antal mikroorganismer, primært bakterier, svampe og gærceller. Et velafbalanceret forhold mellem disse mikroorganismer er af største betydning for sundhedstilstanden. Mennesket forsyner mikrofloraen med et rigt næringsmiljø og mikrofloraen fortrænger til gengæld patogene (skadelige) mikroorganismer (bakterier og svampe), bedrer optagelsen af næringsstoffer og producerer forskellige substanser herunder visse vitaminer. Forstyrres denne ligevægt, opstår der sygdom, heraf stor betydning af genopbygning af den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Regulationsterapi:

Her bruges bl.a. medicinske urter, som bygger på en blanding af traditionel urtemedicinsk kendskab samt den nyeste forskning af urternes egenskaber. Urter virker generelt styrkende på organismen og har betydning for optagelsen af næringsstoffer. Virker bl.a. regulerende på organfunktioner, immunstyrkende, betændelseshæmmende, udrensende ift. udskillelsen af affaldsstoffer og meget andet…Ift. disse processer er drænering ofte påkrævet, hvilket kan gøres med vand i større mængder, så gennemblødningen af væv optimeres, og dermed skyller de frigjorte affaldsstofferne ud.

Kostterapi:

Heri indgår vejledning i fornuftig kost, som ikke er fanatisk. De regenererende processer i kroppen vil søges understøttet i kosten, ligesom testens påvisning af evt. allergier/ intollerancer samt aktuelle vitamin- og mineralmangler vil blive inddraget i kostvejledningen. Man vil yderligere søge en sanering af de værst belastende faktorer af ernæringsmæssig art. Der kan blive tale om deciderede kure i tidsbegrænsede perioder – fx leverdiæt, syre/basereguleret kost, svampehæmmende diæt eller andet. Dette vil indgå som del af den samlede behandlingsplan og vil altid blive understøttet af biomedicinske remedier.

Mørkefeltsmikroskopi, irisanalyse og øreakupunktur anvender jeg også. Se beskrivelse under Konsultationen. Homotoxikologi anvender jeg som en del af immun- og regulationsterapien. Læs herom under Homotoxikologi

Ordforklaring:

Biotron:

Biotron kan afsløre diverse af kroppens ubalancer samt næringsstofstatus.

Vitamin – mineral – fedtsyrebalance:

Vitaminer er vitale, dvs. vi har brug for dem for at opretholde livet. Vi har brug for alle vitaminerne for et sundt liv. Behovet for vitaminer varierer for det enkelte vitamin, og både for få og for mange kan give sygdomme.
Vi har brug for hele spektret af vitaminer, men tilskud kan ikke erstatte rigtig mad, da bl.a. nogle af dem er afhængige af tilstedeværelsen af fedtstoffer.
Mangel af blot et enkelt vitamin kan bringe kroppen ud af balance. Alle vitaminerne er vigtige komponenter i funktionen af kroppens enzym-system. Derfor er det afgørende, at vi spiser så varieret som muligt. (Kilde: www.netdoktor.dk)

Mineraler:

Ligesom vitaminerne er en lang række mineraler vigtige for, at kroppen kan fungere.
Mineraler er uorganiske grundstoffer, som faktisk er lige så gamle som jordkloden. Mineraler indgår i alle kroppens kemiske processer sammen med vitaminerne – dvs. fordøjelse, stofskifte, hormoner, muskler, kredsløb, åndedrættet etc. (Kilde: www.naturenergi.dk)

Fedtsyrer:

Fedt er uundværlig for mennesket, da det er en af kroppens vigtigste byggesten. Det er dog vigtigt at finde en rigtige balance, så du ikke får for meget eller for lidt.
Samtidig er det helt essentielt, at du indtager den korrekte sammensætning af fedtstoffer. (Kilde: www.med24.dk)

Homøopati:

Inden for homøopati arbejder man med stærkt fortyndede opløsninger typisk fra 1/10.000 til 1/1.000.000 eller endnu højere.
Små doser af et stof kan kurere selvsamme symptomer, som stoffet i store doser frembringer.
Homøopati er en helhedsbehandling. Man behandler ikke sygdommens symptomer, men dens årsag; ikke sygdommen, men patienten. (Kilde: www.allergica.dk)