Biopati

Biopati er en biologisk analyse- og helhedsterapiform. Det er en kombination af amerikansk biologisk medicin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedicin.

Biopaten kan bl.a. ved hjælp af et måleapparat (bioelektronisk funktionsanalyse) nøje klarlægge den enkeltes øjeblikkelige behov for de enkelte præparater.

Biopaten danner sig et helhedsbillede af den enkelte person, og i den biopatiske behandling indgår flere terapiformer:

Vitamin- mineral – og fedtsyreterapi:
Kroppens vitamin – mineral – og fedtsyrebalance testes via en biotron (ohmmeter). Også kaldet en bioelektronisk funktionsanalyse. Ved sygdom og andre belastninger af organismen stiger kroppens behov for vitaminer, mineraler og sporstoffer, som i den rette dosis og sammensætning har en terapeutisk værdi.

Vitaminer er livsnødvendige næringsstoffer, som kroppen med få undtagelser ikke er i stand til at danne selv og derfor må have tilført dagligt. Vitaminer indgår ikke direkte som byggemateriale i cellen, men spiller en stor rolle i næsten alle af cellens funktioner.
Mineraler indgår derimod som byggemateriale i cellerne og i de enzymer, som regulerer kemiske processer, stofskifte, fordøjelsen, åndedræt, hormoner m.m.

Vitaminer og mineraler arbejder sammen og er nødvendige for hinandens optagelse. Dvs. hver enkelt vitamin eller mineralstof er afhængig af tilstedeværelsen af helt bestemte andre sporstoffer for at have den ønskede effekt for cellen.

Symbiose- og immunterapi:
Her anvendes bl.a. homøopatiske præparater for at øge immunkapasiteten, så kroppen selv kan bekæmpe infektioner, betændelser og forgiftninger. Symbioseterapi – herunder bl.a. mælkesyrepræparater – genopbygger den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Hud og slimhinder beboes af et stort antal mikroorganismer, primært bakterier, svampe og gærceller. Et velafbalanceret forhold mellem disse mikroorganismer er af største betydning for sundhedstilstanden. Mennesket forsyner mikrofloraen med et rigt næringsmiljø og mikrofloraen fortrænger til gengæld patogene (skadelige) mikroorganismer (bakterier og svampe), bedrer optagelsen af næringsstoffer og producerer forskellige substanser herunder visse vitaminer. Forstyrres denne ligevægt, opstår der sygdom, heraf stor betydning af genopbygning af den naturlige mikroflora på slimhinder, hud, luftveje og i tarmsystemet.

Regulationsterapi:
Her bruges bl.a. medicinske urter, som bygger på en blanding af traditionel urtemedicinsk kendskab samt den nyeste forskning af urternes egenskaber. Urter virker generelt styrkende på organismen og har betydning for optagelsen af næringsstoffer. Virker bl.a. regulerende på organfunktioner, immunstyrkende, betændelseshæmmende, udrensende ift. udskillelsen af affaldsstoffer og meget andet…Ift. disse processer er drænering ofte påkrævet, hvilket kan gøres med vand i større mængder, så gennemblødningen af væv optimeres, og dermed skyller de frigjorte affaldsstofferne ud.

Kostterapi:
Heri indgår vejledning i fornuftig kost, som ikke er fanatisk. De regenererende processer i kroppen vil søges understøttet i kosten, ligesom testens påvisning af evt. allergier/ intollerancer samt aktuelle vitamin- og mineralmangler vil blive inddraget i kostvejledningen. Man vil yderligere søge en sanering af de værst belastende faktorer af ernæringsmæssig art. Der kan blive tale om deciderede kure i tidsbegrænsede perioder – fx leverdiæt, syre/basereguleret kost, svampehæmmende diæt eller andet. Dette vil indgå som del af den samlede behandlingsplan og vil altid blive understøttet af biomedicinske remedier.

Mørkefeltsmikroskopi, irisanalyse og øreakupunktur anvender jeg også. Se beskrivelse under Konsultationen. Homotoxikologi anvender jeg som en del af immun- og regulationsterapien. Læs herom under Homotoxikologi